Kobe INK物語 新色開発中

Kobe INK物語 新色開発中

まだまだ先ですが…
納得するまで試行錯誤しています。(笑)ナガサワスタッフ注目の商品

Kobe INK物語 新色開発中